Polisi Bayaran Balik

Polisi Wang Kembali

  1. Kami tidak akan memberikan pulangan wang untuk produk berbentuk makanan yang telah dibuka.
  2. Secara amnya, kami akan memulangkan wang anda sepenuhnya untuk produk digital sekiranya anda tidak berpuas hati. Ini tertakluk kepada produk digital tersebut. Sila berikan perhatian terhadap polisi wang kembali sebelum membeli produk berkenaan. Ia mungkin berbeza untuk setiap satunya.